Slunce Stáhnout MP3

Emi D, C D Emi
Ami, F G Ami
C D Emi, C D Emi, C D G Emi, C D Emi

Slunce se sklání, krvaví s oblohou
ta nezdá se být pokojnou
s vírou v zář hledím, co příští dny přinesou
den usíná s obavou.

S nastalou nocí,naděje nese smír
proudí duší vyprahlou
tápu v svých zmatcích,stejně jak v ulicích
kde spousty stejných lidí jsou.

Tváře těch lidí zbarví se v nachovou
když zeptáš se jich,co jsou zač
zdali jsou šťastní,když jen sobě pomohou
a neslyší cizí pláč.

Světla lamp svítí,na co svítit jen mohou
neosvětlí lidskou zášť
temná je noc,co snoubí se s nahotou
co nepřikryje žádný plášť.

Však stejně věřím na živoucí sen
na teplé paprsky dané sluncem
co vyjde zas ráno a prosvětlí tvář i den
rudá se stane zas lásky poutem.

mezihra

Slunce se sklání,……..

Však stejně věřím na………..

mezihra

Však stejně věřím na………

dohra…….