Rada

C F G, C F G, C G F G, C F G
Ami, F G, Ami F G A

Smaž všechno, co jsi znal,
zapomeň, co život psal,
spal mosty, zahoď i své skvosty,
neohlížej se a pal.

Utíkej, co jen stačíš,
starosti ať nevláčíš - i posty,
popadni všechny smysly,
když ti to ještě myslí -chval -život dál

Objevils, cos hledal,
když ses hlouposti své smál,
zahoď výtky,rozdej radši kytky,
komunikuj s lidmi dál.

Važ si dál každé chvíle,
co pokaždé teprv přijde - i mela,
nebudu nikdy stejná,
a když se jeví beznadějná -i jiná -bude skvělá.