Koráb naděje Stáhnout MP3

Ami Emi, Ami Emi, C D , Emi
C D, C D, C D, Emi

1. předehra 4x
2. předehra 4x kytara /brnkání/
3. předehra 4x kytara /brnkání/+á á á

Slyšíš již vichry dout.
chtějí ti plachty napnout
opřou se o koráb tvůj
Ty však dál stůj !

Jak skála v bouřlivých tmách
byť všichni jsou již na marách
s vírou dál ke světlu pluj
vždy buď jen svůj!

mezihra 4x kytara

Nehleď nikdy v sluj tmavou /mluvit/
co duší je propadlou
mamonu,zášti a zlu
odvrať se mu !

Věř vždy lásku pouhou
co provázena je touhou
na dlani srdce své měj
vždy důvěru dej !

Omej se v čistotě snů
omluv dluh minulých dnů
naprav své křivdy a dej
druhým naděj !

mezihra 4x kytara /brnkání/+á á á

Slyšíš již vichry……..

Jak skála v bouřlivých…

mezihra 4x kytara /brnkání/)

Nehleď nikdy v sluj…../dvojhlas-zpívat/

Věř vždy v lásku……

Omej se včistotě……./dvojhlas-zpívat/

dohra 4x kytara /brnkání/+ á á á
dohra 4x kytara /brnkání/